Çene Cerrahisi

Dişlerin Çekim Nedenleri
  • Dolgu veya protez yapılamayacak kadar harap olmuş dişler
  • Kanal tedavisinin yapılamadığı akut veya kronik iltihaplı dişler
  • Dişlerin kemik desteklerini aşırı ölçüde kaybettiği periodontal (diş eti) hastalığı bulunan dişler
  • Apikal rezeksiyona (kök ucunda iltihabı olan dişleri ameliyat ile kök ucunun kesilmesi) cevap vermeyen dişler
  • Herhangi bir fonksiyonu olmayan ağız içinde kalmış kökler
  • Ortodontik tedavide (tel tedavisi) çekimi gerektiren dişler
  • Daimi dişler mevcut iken normal zamanında düşmeyen persiste süt dişleri
  • Sürnümerer (fazla) dişler
  • Maksiller sinüs infeksiyonuna yol açan sinüsle bağlantılı dişler
  • Fokal infeksiyona (mikroorganizmaların enfeksiyon odağından yani dişten kan veya lenf yolu ile başka organ ve dokularda infeksiyona yol açması) neden olacak dişler
 
Gömük Dişler

Sürme zamanı geldiği halde, diş dizisinde yer almayarak mukoza veya kemik altında kalan dişlere gömük dişler denir.